Mapa witryny

FAQ

Czy Bóg jest ważny?
    • A jeśli ani nie przyjmę Boga, ani go nie odrzucę?
    • Czy istnienie zła i cierpienia nie udowadnia, że ludzie Boga nie obchodzą?
    • Czy mogę teraz dobrze się bawić, a zająć się Bogiem / Jezusem później?
    • Dlaczego do szczęścia potrzeba mi Boga?
    • Czy pojawiliśmy się na ziemi przez czysty zbieg okoliczności?
Kim jest Bóg?
    • Czy Bóg może być kobietą?
    • A co z całym tym złem wyrządzonym w imię Boga?
    • Kim jest Duch Święty?
    • Czy można wyjaśnić, czym jest Trójca?
    • Czy ma znaczenie do którego Boga się zwracamy?
    • Dlaczego Bóg pozwala na cierpienie?
Pytania na temat Jezusa
    • Skąd wiadomo, że Jezus żył naprawdę?
    • Czy Jezus kiedykolwiek powiedział, że jest Bogiem?
    • Czy Jezus jest Bogiem?
    • Czy Jezus jest jedyną drogą?
    • Co znaczy „zaufać” Jezusowi?
    • Co proponuje nam Jezus?
    • Jakie to ma znaczenie, czy Jezus rzeczywiście czynił i mówił to, co zostało odnotowane w Ewangeliach?
Pytania na temat Biblii
    • Co to znaczy, że Biblia jest natchniona?
    • Czy historia starożytna pokrywa się z Biblią?
    • Czy relacje dotyczące Jezusa zawarte w Ewangeliach są wiarygodne?
    • Czy z biegiem czasu Biblia była modyfikowana i uległa zniekształceniu?
    • Czy archeologia potwierdza Biblię?
    • Czy w Biblii są sprzeczności?
    • Kto napisał Nowy Testament? Dlaczego nie mielibyśmy uznać pism apokryficznych, Ewangelii Judasza czy Ewangelii Tomasza?
    • Dlaczego spisanie Ewangelii Nowego Testamentu zajęło kilkadziesiąt lat?
Inne religie?
    • Dlaczego Bóg nie przebacza każdemu?
Co myśleć na temat nieba/piekła?
    • Jak wygląda niebo? Czy naprawdę istnieje?
    • Jak kochający Bóg może posyłać ludzi do piekła?
    • Czy to możliwe, żeby „dobrzy ludzie” mogli wylądować w piekle?
Nauka, cuda i historie biblijne
    • Czy współczesna nauka nie zaprzecza Biblii?
    • Czy cuda opisane w Biblii wydarzyły się naprawdę?
    • Dlaczego Bóg nie uczyni cudu którym potwierdziłby swoje istnienie?
    • Czy grzech pierworodny ma związek z seksem?
    • Co Biblia mówi o reinkarnacji?
Seks i związki
    • W jaki sposób ustalasz swoje normy seksualne?
    • Czy uprawianie seksu przed ślubem jest niewłaściwe?

TOP